วิธีการตัดและวางบน LG Optimus

หากคุณเคยอ่านข้อความที่คุณพิมพ์บน LG Optimus ของคุณและคิดว่าส่วนหรือประโยคจะฟังดูดีกว่าในตำแหน่งอื่นคุณอาจสงสัยว่าคุณจะต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหมดหรือไม่ LG Optimus ช่วยให้คุณสามารถตัดและวางข้อความจากหน่วยความจำของอุปกรณ์ได้เช่นเดียวกับฟังก์ชันตัดและวางในคอมพิวเตอร์

1

เปิดหน้าจอที่มีข้อความที่คุณต้องการคัดลอกและวาง

2

วางเคอร์เซอร์ที่จุดเริ่มต้นของข้อความ

3

แตะที่ช่องข้อความค้างไว้จนกระทั่งเมนูบริบทปรากฏขึ้น

4

แตะ "เลือกข้อความ" และลากนิ้วของคุณเหนือข้อความเพื่อไฮไลต์

5

แตะข้อความที่เลือกค้างไว้จนกระทั่งเมนูปรากฏขึ้น

6

คลิก "ตัด" เพื่อตัดข้อความและคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

7

แตะหน้าจอเพื่อวางเคอร์เซอร์ในตำแหน่งที่คุณต้องการวางข้อความ

8

แตะค้างไว้จนกว่าเมนูจะปรากฏขึ้นอีกครั้ง เลือก "วาง" เพื่อวางข้อความ