วิธีปิดการใช้งานการรับคืนสินค้าบน BlackBerry Read Message

ผู้ใช้ BlackBerry บางรายรู้สึกไม่สบายใจกับการขอใบตอบรับการอ่านในอีเมล โทรศัพท์ BlackBerry ของคุณมีตัวเลือกในการปิดใช้งานใบตอบรับการเปิดอ่านสำหรับข้อความขาเข้าและขาออก คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกต่างๆได้โดยอิสระเพื่อให้ BlackBerry ของคุณสามารถขอใบตอบรับการเปิดอ่าน แต่ไม่ได้รับหรือในทางกลับกัน หาก BlackBerry ของคุณเชื่อมต่อกับ BlackBerry Enterprise Server ผู้ดูแลระบบองค์กรสามารถปิดใช้งานการปิดการรับ

1

แตะหรือคลิกไอคอน "ข้อความ" บนหน้าจอหลักของ BlackBerry

2

กดปุ่มเมนูโลโก้ BlackBerry แล้วเลือก "ตัวเลือก"

3

เปิด "การตั้งค่าอีเมล" และมองหาช่อง "บริการข้อความ"

4

ตั้งค่า "ส่งใบตอบรับการอ่าน" เป็นปิดใช้งานเพื่อปิดการส่งใบตอบรับการอ่านจาก BlackBerry ของคุณ ตั้งค่าช่อง "ยืนยันการอ่าน" เป็นปิดใช้งานเพื่อปิดการขอใบตอบรับการอ่าน

5

กดปุ่มโลโก้ BlackBerry แล้วเลือก "บันทึก"