ข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของร้านขายของชำในต่างประเทศ

การเปิดร้านขายของชำแบบพิเศษที่รองรับลูกค้าหลากหลายเชื้อชาติสามารถช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากตลาดเฉพาะกลุ่มได้ด้วยการสร้างความต้องการวัสดุสิ้นเปลืองจำนวนมากที่หาไม่ได้ง่ายๆจากที่อื่น ด้วยการนำเสนอสินค้าคงคลังที่หลากหลายและทำการตลาดร้านขายของชำของคุณอย่างเหมาะสมคำนี้จะแพร่กระจายไปทั่วชุมชนอย่างรวดเร็ว ในฐานะที่เป็นแหล่งขายของชำสำหรับลูกค้ารายใหญ่คุณสามารถรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันที่เหนือกว่าแม้แต่ร้านขายของชำที่ใหญ่ที่สุด

หลากหลายรายการ

ร้านขายของชำรายใหญ่ส่วนใหญ่มีส่วน "นานาชาติ" แต่ในกรณีส่วนใหญ่จะ จำกัด เฉพาะสินค้ายอดนิยมบางรายการเท่านั้น ในฐานะร้านขายของชำต่างประเทศคุณจะสามารถขนของที่ร้านขายของชำขนาดใหญ่ไม่คิดจะซื้อได้ ในความเป็นจริงมีแนวโน้มว่าสินค้าอุปโภคบริโภคอาหารสำเร็จรูปและส่วนประกอบอาหารที่คุณเก็บไว้จะเป็นที่รู้จักอย่างใกล้ชิดเฉพาะในตลาดเป้าหมายของคุณเท่านั้น อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ความหลากหลายจะสร้างความดึงดูดใจให้กับผู้ที่ซื้อสินค้ากับคุณมากขึ้น

เอาใจตลาดเฉพาะกลุ่ม

หากพื้นที่ของคุณเต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมากจากประเทศหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งก็เป็นเหตุผลว่าสินค้าในร้านขายของชำของคุณจะเป็นที่ต้องการสูง ในหลาย ๆ กรณีร้านขายของชำขนาดใหญ่จะไม่มีรายการประจำชาติที่ลูกค้าของคุณต้องเตรียมอาหารแบบดั้งเดิม ด้วยการนำเสนอส่วนผสมดังกล่าวตลอดจนสภาพแวดล้อมที่เตือนผู้ซื้อที่บ้านร้านค้าของคุณแสดงถึงประสบการณ์ที่คุ้นเคยซึ่งเป็นที่ชื่นชอบมากขึ้นในขณะที่อาจเป็นที่เดียวที่พวกเขาจะได้รับอาหารทั้งหมดที่พวกเขาเติบโตมาด้วยความรัก

ความอยากรู้อยากเห็นสากล

ที่ร้านขายของชำขนาดใหญ่ผู้ซื้อที่ไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์มีแนวโน้มที่จะระบุสินค้าส่วนใหญ่หรือทั้งหมดที่มีได้ ในทางตรงกันข้ามผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แตกต่างและลึกลับภายในร้านขายของชำเฉพาะของคุณจะดึงดูดประชากรในท้องถิ่นของคุณด้วยการกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของพวกเขา

การสร้างประสบการณ์ส่วนบุคคล

ในขณะที่คุณอาจคิดว่าคนส่วนใหญ่จะจำร้านขายของชำในต่างประเทศของคุณได้เนื่องจากมีรายการอาหารที่ไม่เหมือนใคร แต่ความสามารถในการสร้างประสบการณ์การช็อปปิ้งที่เป็นส่วนตัวยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าแต่ละรายของคุณก็มีความสำคัญเช่นกัน ร้านขายของชำขนาดใหญ่ไม่น่าจะมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าในระดับส่วนตัวหรือทำความรู้จักกับพวกเขาเหมือนที่คุณทำได้เพียงเพราะมีผู้คนจับจ่ายซื้อของกับพวกเขามากเกินไปทุกวัน การแสดงให้ผู้มีอุปการะคุณเห็นว่าคุณไม่เพียง แต่ต้องการให้เกียรติประเพณีชาติพันธุ์ของพวกเขาผ่านผลิตภัณฑ์ที่คุณพกพา แต่ต้องการให้พวกเขารู้จักพวกเขาในฐานะผู้คนคุณจะได้รับความภักดีจากพวกเขาด้วยบุคลิกของคุณและผลิตภัณฑ์ของคุณ