วิธีการทำตลาด บริษัท หลังคา

บริษัท หลังคาที่ทำงานเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือโครงการก่อสร้างเชิงพาณิชย์ต้องพึ่งพามากกว่าฝีมือของพวกเขาในการนำธุรกิจใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง หาก บริษัท ของคุณทำงานร่วมกับผู้จัดการโครงการก่อสร้างเป็นหลักความพยายามทางการตลาดของคุณควรเปลี่ยนเป็นการสร้างเครือข่ายและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว การหางานทำหลังคาที่อยู่อาศัยจำเป็นต้องใช้กลยุทธ์ต่างๆที่ทำให้ บริษัท ของคุณอยู่ต่อหน้าเจ้าของบ้านหลาย ๆ ครั้งจนกว่าพวกเขาจะทุ่มเงินสำหรับหลังคาใหม่

แสดงลักษณะเฉพาะของคุณ

การเปิดเผยข้อความทางการตลาดที่ดีที่สุดเริ่มต้นด้วยการแจ้งให้ผู้คนทราบว่า บริษัท ของคุณทำอะไรแตกต่างจากคู่แข่งเช่นการให้บริการแก้ไขฟรีหลังจากเปลี่ยนหลังคา หากคุณเชี่ยวชาญในการทำหลังคาที่อยู่อาศัยซึ่งต่างจากหลังคาเชิงพาณิชย์ให้กำหนดเป้าหมายลูกค้าที่อยู่อาศัยและแจ้งให้พวกเขาทราบว่าพวกเขาเป็นคนพิเศษของคุณ หากคุณตอบสนองได้เร็วกว่าคู่แข่งในการซ่อมแซมหลังคาที่เสียหายจากพายุให้พูดเช่นนั้น ประสบการณ์ด้านหลังคาและชื่อเสียงที่มั่นคงในพื้นที่หลายปีก็มีค่าเช่นกันเมื่ออยู่เหนือคู่แข่งดังนั้นโปรดระบุข้อมูลนี้ในเอกสารทางการตลาดของคุณ

ระบุกลุ่มเป้าหมาย

การระบุลูกค้าในอุดมคติของคุณช่วยเน้นความพยายามของคุณไปยังกลุ่มตลาดที่ต้องการบริการมุง มิฉะนั้นคุณอาจจ่ายเงินหลายพันดอลลาร์เพื่อทำการตลาดให้กับกลุ่มคนจำนวนมากที่แทบไม่ต้องการบริการของคุณเมื่อคุณสามารถใช้จ่ายน้อยลงมากและกำหนดเป้าหมายเจ้าของบ้านหรือผู้จัดการทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ที่คุณรู้ว่าต้องการหลังคาใหม่ มองหาลักษณะทั่วไปเช่นอายุของบ้านหรืออาคารรายได้ของครัวเรือนหรือธุรกิจซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจในสถานที่และสถานที่จริงด้วยตนเอง จับคู่ข้อมูลประชากรกับความพิเศษของคุณและกำหนดเป้าหมายผู้ชมนั้น

กลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพ

หากคุณทำงานร่วมกับผู้จัดการโครงการก่อสร้างโปรดตรวจสอบกับพวกเขาเป็นประจำเพื่อระบุโครงการที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้คุณสามารถเข้าร่วมการเสนอราคาได้ โฆษณาบริการมุงหลังคาของคุณโดยวางโฆษณาไว้ในชุดคูปองที่ส่งถึงผู้อยู่อาศัยในรหัสไปรษณีย์เฉพาะ แจกหรือส่งใบปลิวในละแวกใกล้เคียงที่คุณเพิ่งเสร็จสิ้นงานมุงหลังคาเพื่อสร้างโอกาสในการขาย ใบปลิวมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อคุณกล่าวถึงชื่อเสียงและระยะเวลาในการทำธุรกิจของคุณและรวมถึงคำรับรองจากลูกค้าที่พึงพอใจ ในขณะที่คุณกำลังทำงานให้วางป้ายตามถนนเพื่อประกาศว่าคุณกำลังเปลี่ยนหรือต่อเติมหลังคา ใช้ป้ายบอกยานพาหนะของคุณเพื่อช่วยสร้างแบรนด์

ก้าวไกลด้วยการตลาดทางอินเทอร์เน็ต

กลยุทธ์หนึ่งในการค้นหาผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าต้องสร้างเว็บไซต์ที่แสดงความเชี่ยวชาญของคุณและช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ รวมคำรับรองก่อนและหลังรูปถ่ายของโครงการมุงหลังคาและรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มุงหลังคาที่คุณใช้ ใช้การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหาบนเว็บไซต์ของคุณเพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของคุณมีอันดับสูงเมื่อมีคนค้นหาบริการมุงหลังคา เริ่มหน้าเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณจัดการโครงการหลังคาที่อยู่อาศัยเป็นหลักและเขียนโพสต์ที่ช่วยให้ความรู้แก่ผู้ชมของคุณเกี่ยวกับความสำคัญของการซ่อมแซมและเปลี่ยนหลังคาของพวกเขา โพสต์ของคุณอาจมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มมูลค่าให้กับที่อยู่อาศัยการตกแต่งพื้นที่ใกล้เคียงการจำกัดความเสียหายจากหลังคารั่วและการจัดการความเสียหายจากพายุ