ระบบการจัดการเครือข่ายในธุรกิจขนาดเล็ก

เมื่อธุรกิจมีคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่องที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตซึ่งกันและกันหรือกับอุปกรณ์สำนักงานก็มีเครือข่าย ในขณะที่บางคนอาจเชื่อมโยงความจำเป็นในการมีระบบการจัดการเครือข่ายกับธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ธุรกิจขนาดเล็กก็ได้รับประโยชน์จากบริการดังกล่าวเพื่อให้มีการอัปเดตอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ล่าสุดตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์และความปลอดภัย

การจ้างพนักงานไอทีเทียบกับบริการทำสัญญา

เพื่อให้มีระบบการจัดการเครือข่ายเจ้าของธุรกิจไม่จำเป็นต้องจ้างพนักงานชั่วคราวหรือเต็มเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความต้องการด้านไอทีมีน้อยมาก การจ้างพนักงานอาจเป็นประโยชน์หากธุรกิจขนาดเล็กอาศัยอินเทอร์เน็ตหรือเว็บไซต์เพื่อสร้างรายได้หรือมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวนมากบนเครือข่ายที่ต้องมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาและมีวิธีทางการเงินในการเพิ่มพนักงานเพิ่มเติมในบัญชีเงินเดือน . มิฉะนั้นธุรกิจขนาดเล็กอาจพบว่าบริการของผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่ทำสัญญามีประสิทธิภาพคุ้มค่ากว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเจ้าของธุรกิจใช้บริการของหน่วยงานจัดหาพนักงานที่จัดหาบุคคลที่เชี่ยวชาญในประเภทของเครือข่ายที่ บริษัท ใช้หรือประเภทของโซลูชันไอทีที่ต้องการ

ประสิทธิภาพ

ระบบการจัดการเครือข่ายที่เหมาะสมต้องมีการวางแผนเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพ การจัดการประสิทธิภาพควรรวมถึงการดำเนินการคงเหลือของเครือข่ายอย่างต่อเนื่องการป้องกันและขจัดปัญหาคอขวดของเครือข่ายหรือความไร้ประสิทธิภาพและการใช้โปรโตคอลเครือข่ายที่เหมาะสมสำหรับบริการเฉพาะภายในเครือข่าย โปรโตคอลดังกล่าวช่วยสร้างลำดับชั้นของเครือข่ายระบุและแก้ไขปัญหาภายในเครือข่ายรวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล

ความน่าเชื่อถือ

เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่จะต้องแน่ใจว่าเครือข่ายของตนพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ตลอดเวลาและตอบสนองอย่างเหมาะสมต่อการทำงานผิดพลาด ผู้ใช้สามารถรวมถึงพนักงานลูกค้าและลูกค้าที่คาดหวัง ดังนั้นจึงอาจทำให้การจัดการเครือข่ายเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักที่อาจส่งผลในเชิงบวกหรือเชิงลบต่อการประชาสัมพันธ์ หากเครือข่ายของธุรกิจขนาดเล็กล่มเนื่องจากการบริหารจัดการที่ไม่ดีพนักงานอาจไม่สามารถปฏิบัติงานตามที่ต้องการหรือช่วยเหลือลูกค้าได้อย่างเพียงพอ ในทางกลับกันหาก บริษัท มีเว็บไซต์ที่ทำงานได้ไม่ดีอาจทำให้ลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าใช้บริการของ บริษัท ที่มีเว็บไซต์ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ

ความปลอดภัย

การละเมิดการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายอาจเป็นการทำลายล้างหากไม่มากไปกว่านั้นเช่นเดียวกับการมีผู้บุกรุกบุกเข้าไปในธุรกิจหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อเสียง ระบบการจัดการเครือข่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กในอุตสาหกรรมใด ๆ ควรมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ป้องกันผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะในหรือนอกสถานที่ - จากการแฮ็กเข้าสู่ระบบที่มีข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับ บริษัท และลูกค้า