เครื่องมือประเมินการตัดสินใจ

การตัดสินใจที่ผิดพลาดอาจทำให้คุณเสียงานหรือแม้แต่ทำให้ บริษัท ของคุณต้องเลิกกิจการดังนั้นการจ่ายเงินเพื่อใช้อะไรก็ได้ที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นเช่นเครื่องมือประเมินการตัดสินใจ เครื่องมือเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบและกำหนดทิศทางกระบวนการคิดของคุณไปสู่การตัดสินใจ นอกจากนี้ยังมีประวัติของตัวเลือกที่มีอยู่ในเวลานั้นและเหตุผลที่คุณตัดสินใจ เป็นบันทึกกระบวนการคิดพวกเขาสามารถใช้ในการประเมินผลลัพธ์ของการตัดสินใจของคุณ

ตั้งเป้าหมาย

ก่อนที่จะใช้เครื่องมือในการตัดสินใจเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีให้กำหนดเป้าหมายที่คุณต้องการบรรลุ เป้าหมายดังกล่าวอาจรวมถึงการลดต้นทุนการเพิ่มประสิทธิภาพการได้รับมูลค่าประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับต้นทุนการเพิ่มผลผลิตในปริมาณมากหรือเพียงแค่เลือกอุปกรณ์บุคคลหรือซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมสำหรับงาน เมื่อคุณชัดเจนในเป้าหมายแล้วให้ใช้เครื่องมือในการตัดสินใจเพื่อประเมินตัวเลือกของคุณ เครื่องมือเหล่านี้จัดทำบันทึกว่าคุณตัดสินใจอย่างไร คุณสามารถใช้ในภายหลังเพื่อประเมินผลลัพธ์ของการตัดสินใจนั้นโดยพิจารณาว่ามันทำให้เป้าหมายของคุณพอใจเพียงใด

การวิเคราะห์ SWOT

การประเมินศักยภาพในการตัดสินใจของคุณสามารถทำได้โดยใช้การวิเคราะห์ SWOT ซึ่งหมายถึงการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับคำถามที่อยู่ในมือ ขั้นแรกให้ระบุตัวเลือกที่คุณต้องตัดสินใจ ตรวจสอบจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละทางเลือกตลอดจนโอกาสและภัยคุกคามที่เกิดขึ้น เปรียบเทียบแต่ละตัวเลือกกับตัวเลือกอื่น ๆ เพื่อให้ได้ตัวเลือกที่ดีที่สุด หากมีการตัดสินใจแล้วให้ใช้กระบวนการนี้ในการประเมินผลลัพธ์ของการตัดสินใจนั้น ตัวอย่างเช่นการวิเคราะห์ SWOT สามารถใช้เพื่อตัดสินใจว่าจะซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดสำหรับธุรกิจของคุณ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อประเมินผลงานของโปรแกรมที่ใช้งานอยู่แล้ว

การวิเคราะห์โครงสร้างการตัดสินใจ

แผนผังการตัดสินใจคือวิธีการที่จะทำให้เกิดการตัดสินใจโดยการทำแผนที่ผลลัพธ์ของแต่ละตัวเลือกที่เป็นไปได้ เริ่มต้นด้วยโหนดการตัดสินใจแรกเช่นคอมพิวเตอร์ที่จะซื้อให้ บริษัท ของคุณ ลากเส้นแยกจากโหนดการตัดสินใจเริ่มต้น - เส้นหนึ่งระบุการซื้อคอมพิวเตอร์ Mac และอีกเส้นสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows เส้นที่แตกออกจากโหนดเหล่านั้นอาจเป็นแล็ปท็อปหรือท็อปโต๊ะ สาขาถัดไปนำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของแต่ละรุ่นโดยมีสาขาเพิ่มเติมที่ระบุถึงความสามารถในการนำไปใช้กับธุรกิจของคุณ ขั้นตอนสุดท้ายคือย้อนกลับไปตามแผนภาพและป้อนต้นทุนและผลประโยชน์สำหรับแต่ละทางเลือกจนกว่าคุณจะได้ค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุด ในการประเมินผลลัพธ์ของการตัดสินใจของคุณให้ย้อนกลับไปที่แผนผังการตัดสินใจเพื่อค้นหาข้อบกพร่องสิ่งนี้สามารถแสดงให้คุณเห็นว่าการตัดสินใจจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือไม่หากคุณดำเนินไปในเส้นทางอื่นหรือว่าคุณตัดสินใจได้ดีที่สุดโดยมีทางเลือกในขณะนั้น

การวิเคราะห์ผลประโยชน์ค่าใช้จ่าย

การวิเคราะห์ต้นทุน - ผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบต้นทุนของตัวเลือกทั้งหมดโดยละเอียดที่สัมพันธ์กับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลลัพธ์ที่ได้จะคล้ายกับแผนผังการตัดสินใจ แต่ไม่ได้ทำแผนที่ห่วงโซ่การตัดสินใจทั้งหมดที่นำไปสู่การตัดสินใจหลัก ระบุตัวเลือกของคุณเช่นการซื้อเครื่องจักรใหม่การปรับปรุงเครื่องจักรที่มีอยู่หรือไม่ทำอะไรเลย ต้นทุนของเครื่องจักรใหม่อาจถูกปรับให้เหมาะสมกับผลผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งนำไปสู่รายได้ที่มากขึ้น การปรับปรุงเครื่องจักรเก่าอาจเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง แต่การผลิตจะยังคงเหมือนเดิม การอัปเดตเครื่องจักรล่าช้าอาจส่งผลเสียหากเครื่องจักรพังในช่วงเวลาการผลิตสูงสุด ประเมินตัวเลือกของคุณซึ่งกันและกันตามอัตราส่วนของต้นทุนต่อผลประโยชน์สำหรับแต่ละตัวเลือกและการบังคับใช้กับเป้าหมายของคุณ ในการประเมินผลลัพธ์ของการตัดสินใจของคุณกลับไปเพื่อยืนยันความถูกต้องของสมมติฐานผลประโยชน์ด้านต้นทุนของคุณ

การวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ

การตัดสินใจที่สำคัญต้องการการดูแลเพิ่มเติม เนื่องจากการประเมินการตัดสินใจของคุณเองอย่างเป็นกลางอาจเป็นเรื่องยากควรปรึกษากับคนอื่นเช่นนักบัญชีทนายความหรือที่ปรึกษาทางธุรกิจเพื่อช่วยในการประเมินผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่การตัดสินใจอาจส่งผลให้เกิดความล้มเหลวหรือผลประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ การประเมินโดยที่ปรึกษาภายนอกที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวางสามารถช่วยระบุคุณค่าหรือข้อผิดพลาดในกระบวนการตัดสินใจของคุณเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ และอาจสอนทักษะการประเมินการตัดสินใจใหม่ ๆ