วิธีสร้างอิทธิพลผ่านทักษะการจัดการคุณภาพ

ในฐานะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กคุณจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ว่าทักษะการจัดการคุณภาพสามารถมีอิทธิพลต่อผู้จัดการผู้จัดการระดับกลางและพนักงานทั้งหมดของคุณในการทำงานเพื่อปรับปรุงวิธีที่คุณดำเนิน บริษัท ได้อย่างไร เมื่อคุณแสดงทักษะชั้นยอดคุณจะได้รับอิทธิพลจากสติปัญญาวิจารณญาณและความรู้ของคุณ อิทธิพลนี้อาจมีผลกระทบอย่างมากต่อขวัญกำลังใจและผลผลิต

ทักษะผู้คน

ความสามารถของคุณในการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นรากฐานสำหรับทักษะการจัดการอื่น ๆ ทั้งหมดของคุณ หากคุณแสดงให้เห็นอย่างสม่ำเสมอว่าคุณรับฟังผู้คนและพยายามเข้าใจข้อกังวลของพวกเขาคุณจะได้รับอิทธิพลจากความเคารพที่คุณได้รับ ในขณะที่คุณมีสิทธิ์ในการใช้อำนาจเนื่องจากตำแหน่งของคุณในฐานะเจ้าของธุรกิจคุณจะได้รับอิทธิพลที่กว้างขึ้นโดยการพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวกกับพนักงานของคุณ

ทักษะทางเทคนิค

หากคุณเข้าใจทั้งงานขั้นสูงและขั้นพื้นฐานของธุรกิจคุณจะถือว่าคุณเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลใน บริษัท พนักงานจะรู้ว่าคุณเข้าใจทักษะในการทำงานและปัญหาที่พวกเขาต้องเอาชนะพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างมีคุณภาพในทุกๆวัน

ความสามารถในการแก้ปัญหา

เมื่อคุณแก้ปัญหาคุณจะได้รับอิทธิพล โซลูชันที่ประสบความสำเร็จของคุณแสดงให้เห็นว่าคุณได้รับตำแหน่งในฐานะเจ้าของธุรกิจด้วยความเฉียบแหลมในการจัดการของคุณ คุณสร้างตัวเองให้เป็นคนที่เข้าหาผู้จัดการและพนักงานของคุณเมื่อเกิดปัญหาขึ้น อิทธิพลของคุณจะแพร่กระจายไปเมื่อการตัดสินใจของคุณถูกนำไปใช้และพนักงานเห็นผลลัพธ์ในเชิงบวก

ความคาดหวังสูง

ผู้จัดการที่จัดโครงสร้างความคาดหวังสูงเป็นเป้าหมายของทีมและ บริษัท สามารถมีอิทธิพลต่อพนักงานให้บรรลุสิ่งที่ดีที่สุด ความคาดหวังที่ชัดเจนและชัดเจนช่วยให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งกว่าที่ทำได้ภายใต้รูปแบบเผด็จการแบบเก่าที่สร้างขึ้นจากภัยคุกคามและผลตอบแทน สิ่งนี้ช่วยให้คุณนำพนักงานไปในทิศทางที่ดีและได้รับอิทธิพลโดยการมีส่วนร่วมในการสร้างวิธีที่จะตอบสนองความคาดหวังที่สูง

ทบทวนบทบาทการจัดการใหม่

เพื่อให้ได้มาซึ่งอิทธิพลจงเรียนรู้ที่จะมองบทบาทของคุณไม่ใช่ในฐานะเจ้านาย แต่เป็นที่ปรึกษา พนักงานจะตอบสนองเมื่อรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างคุณภาพในธุรกิจของคุณ วิธีการให้คำปรึกษาช่วยให้คุณสามารถโน้มน้าวใจได้มากกว่ากระตุ้นและเป็นผู้นำแทนที่จะผลักดัน

การไกล่เกลี่ย

ความสามารถของคุณในการไกล่เกลี่ยความไม่ลงรอยกันระหว่างพนักงานของคุณสามารถสร้างชื่อเสียงให้คุณในฐานะผู้นำที่ชาญฉลาด คุณต้องเชี่ยวชาญในทักษะการจัดการในการยอมรับสองตำแหน่งของฝ่ายตรงข้ามว่าถูกต้องตามกฎหมายและมองเห็นแง่บวกในมุมมองของคู่ต่อสู้แต่ละคน การหาจุดศูนย์กลางที่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยสามารถเห็นด้วยกับการประนีประนอมจะขยายอิทธิพลของคุณและปรับปรุงชื่อเสียงของคุณ

ทักษะการปฏิบัติงาน

รักษาอิทธิพลของคุณโดยแสดงให้พนักงานเห็นว่าคุณคำนึงถึงภาพรวมเมื่อจัดการปัญหาในพื้นที่เดียว คุณสามารถแสดงความสามารถในการทำความเข้าใจว่างานมากมายรวมกันเพื่อให้ธุรกิจทั้งหมดทำงานได้อย่างไร พนักงานจะตระหนักดีว่าการมุ่งเน้นของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของภาพรวม แต่คุณต้องดูแลการปฏิบัติงานทั้งหมด สิ่งนี้จะเสริมสร้างอิทธิพลของคุณในธุรกิจของคุณ

การถ่ายทอดวิสัยทัศน์

บางทีทักษะการจัดการที่มีอิทธิพลที่สุดที่คุณสามารถฝึกฝนได้คือความสามารถในการทำให้คนอื่นตื่นเต้นกับวิสัยทัศน์ของคุณ เมื่อคุณโน้มน้าวใจผู้อื่นว่าสิ่งที่คุณจินตนาการเป็นไปได้พวกเขาจะติดตามคุณและทำงานอย่างหนักเพื่อทำให้วิสัยทัศน์ของคุณบรรลุผล