รัฐบาลให้เงินช่วยเหลือสำหรับผู้หญิงโสดที่มีธุรกิจขนาดเล็ก

ผู้ประกอบการต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายเมื่อเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการที่จะเป็นผู้หญิงโสดหลาย ๆ โปรแกรมเปิดโอกาสให้สมัครทุน เงินช่วยเหลือเหล่านี้สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นเจ้าของผู้หญิงมีเงินทุนเริ่มต้นและความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการสร้างแนวคิดของพวกเขาให้กลายเป็นองค์กรที่เจริญรุ่งเรือง

ทุนการศึกษา

หน่วยงานของรัฐบาลกลางรัฐและท้องถิ่นหลายแห่งเสนอทุนการศึกษาสำหรับผู้หญิงโสด ทุนเหล่านี้ช่วยให้ผู้หญิงโสดสามารถเข้าชั้นเรียนธุรกิจที่วิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นโดยมีอาจารย์ที่มีประสบการณ์และอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการรายอื่น ชั้นเรียนยังสอนผู้หญิงเกี่ยวกับแง่มุมต่างๆในการดำเนินธุรกิจรวมถึงการขายการตลาดการบัญชีและการบริการลูกค้า ทุนการศึกษาช่วยให้ผู้สมัครเหล่านี้เข้าถึงทักษะที่จำเป็นในการเปลี่ยนความคิดให้เป็นจริง

ทุนการฝึกอบรม

หน่วยงานของรัฐยังให้ทุนสำหรับผู้หญิงโสดที่ใช้ธุรกิจขนาดเล็กเป็นพื้นที่ฝึกอบรมสำหรับคนงานที่ต้องการทักษะในการทำงานใหม่ ๆ เมื่อผู้สำเร็จการศึกษาใหม่เข้าสู่การทำงานและในขณะที่เทคโนโลยีมีการพัฒนาและเส้นทางอาชีพเปลี่ยนไปคนงานจำนวนมากจำเป็นต้องได้รับหรือปรับความสามารถเพื่อตอบสนองตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของมักอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในการสมัครทุนฝึกอบรมพนักงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของทั้งนายจ้างและพนักงานที่มีศักยภาพ

ทุนเทคโนโลยี

จากเครือข่ายข้อมูลขนาดใหญ่ไปจนถึงสมาร์ทโฟนที่มีขนาดพอดีกระเป๋าเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความต้องการมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีที่เป็นของผู้หญิงที่มีภารกิจในการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ สามารถยื่นขอทุนวิจัยจากรัฐบาลได้ โครงการวิจัยนวัตกรรมสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (SBIR) เป็นทุนของรัฐบาลกลางที่ให้ทุนสำหรับการวิจัยและพัฒนาโดยมีเป้าหมายในการจุดประกายของนวัตกรรมทางเทคโนโลยีในภาคธุรกิจขนาดเล็กของประเทศ

ทุนวิจัย

อีกหนึ่งทุนของรัฐบาลกลางคือ Small Business Technology Transfer Program (STTR) ซึ่งเป็น บริษัท ที่ให้เงินทุนแก่ บริษัท ที่รวมทักษะการเป็นผู้ประกอบการของภาคธุรกิจเข้ากับความพยายามในการวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของห้องปฏิบัติการชั้นนำของมหาวิทยาลัย ทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐหลายแห่งรวมถึงกระทรวงกลาโหมพลังงานและสุขภาพและบริการมนุษย์ ผู้หญิงโสดที่มีความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์และมีไหวพริบทางธุรกิจสามารถยื่นขอทุนเหล่านี้เพื่อเปิดตัวแอปพลิเคชั่นใหม่ล่าสุดและน่าตื่นเต้นที่สุดในด้านการสื่อสารการแพทย์หรือสาขาเทคนิคอื่น ๆ

สิ่งที่ต้องพิจารณา

แม้ว่าจะมีโอกาสมากมายสำหรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลสำหรับผู้หญิงโสดที่ต้องการเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจขนาดเล็ก แต่โปรแกรมทั้งหมดนี้มีการแข่งขันสูงและต้องมีขั้นตอนการสมัครในเชิงลึกให้เสร็จสิ้น อย่างไรก็ตามเงินช่วยเหลือที่มีให้จากหน่วยงานของรัฐบาลกลางรัฐและชุมชนรวมทั้งจากมูลนิธิเอกชนและกลุ่มไม่แสวงหาผลกำไรสามารถให้วิธีการในการเริ่มต้นผู้หญิงเหล่านี้บนเส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการและความเป็นอิสระทางการเงิน