ความสำคัญของการปฏิบัติตามสัญญาของรัฐบาล

ธุรกิจขนาดเล็กสามารถขยายแหล่งรายได้โดยการเป็นผู้รับเหมาของรัฐบาล ถือเป็นความรับผิดชอบจำนวนมากที่ต้องรับผิดชอบเนื่องจากเจ้าของธุรกิจต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายเฉพาะสำหรับหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่ง ด้วยการค้นคว้าความคาดหวังของเอเจนซีก่อนที่จะแข่งขันเพื่อทำสัญญาคุณสามารถกำหนดได้ว่าจะลงทุนเวลาและพลังงานเท่าใด

การอ่านข้อกำหนด

เหตุผลใหญ่ในการปฏิบัติตามสัญญาเนื่องจากคุณต้องการรักษาสัญญาและแข่งขันกับสัญญาในอนาคต สัญญาของรัฐบาลหลายฉบับมีภาษาสำเร็จรูปและผู้ประกอบการเช่นคุณจะคุ้นเคยกับมันมากขึ้นหลังจากเซ็นสัญญาใหม่แต่ละครั้ง คุณไม่ต้องการเสียสัญญาก่อนที่คุณจะเริ่มต้นด้วยซ้ำโดยไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญา หากคุณส่งมอบสินค้าหรือบริการไม่ตรงเวลาเพื่อแสดงความคืบหน้าและหรือปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดหน่วยงานอาจยกเลิกสัญญาของคุณ หน่วยงานอาจให้เวลาคุณในการแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพและปฏิบัติตามข้อกำหนดก่อนที่จะยกเลิกสัญญาของคุณ

การชั่งน้ำหนักราคาต่อรอง

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจข้อกำหนดที่คุณต้องดำเนินการและตรวจสอบว่าเข้ากันได้กับรูปแบบธุรกิจของคุณหรือไม่ สัญญาของรัฐบาลอาจมีข้อกำหนดที่กำหนดให้ธุรกิจของคุณต้องให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าและหลายสัปดาห์ก่อนที่จะได้รับเงิน คุณรับความเสี่ยงทางการเงินโดยการจ่ายเงินให้พนักงานและลงทุนล่วงหน้าในวัตถุดิบหรือวัสดุสิ้นเปลืองทั้งหมดนี้ด้วยความคาดหวังว่าจะได้รับเงินในอนาคต หากธุรกิจของคุณไม่มีทรัพยากรทางการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนในการดำเนินงานจนถึงวันชดเชยในอนาคตสัญญานั้นอาจไม่เหมาะสม นอกจากนี้ความไม่แน่นอนทางการเงินชั่วคราวอาจล่อลวงให้คุณใช้วิธีการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญานอกเหนือจากมาตรฐานทางจริยธรรมที่คุณยอมรับเมื่อเซ็นสัญญากับรัฐบาล

การรักษาการสื่อสาร

คุณต้องใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของคนงานภาครัฐในขณะที่พวกเขาดูแลสัญญาของคุณ ช่วยให้คุณรักษาการปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่รับเหมาของรัฐบาลมักจะมีตัวแทนด้านเทคนิคที่เรียกว่า COTR ซึ่งอาจไม่ใช่บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายในการดูแลสัญญา เขาตรวจสอบประสิทธิภาพทางเทคนิคของ บริษัท ของคุณตลอดระยะเวลาของสัญญาเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ของรัฐบาลได้รับการคุ้มครอง บุคคลนี้สามารถช่วยให้คุณเรียนรู้ที่จะปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาได้ดีขึ้นและเพิ่มการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ เขาช่วยคุณแก้ไขปัญหาก่อนที่จะเริ่มเป็นอันตรายต่อสถานะของคุณในฐานะผู้รับเหมา COTR ต้องรายงานปัญหาเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของ บริษัท ของคุณให้กับเจ้าหน้าที่รับเหมา

การหลีกเลี่ยงค่าปรับและบทลงโทษ

ข้อกำหนดของรัฐบาลบางประการจำเป็นสำหรับผู้รับเหมาทุกรายที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด ตัวอย่างเช่นภายใต้คำสั่งบริหาร 11246 ผู้รับเหมาของรัฐบาลกลางที่ทำธุรกิจมากกว่า 10,000 ดอลลาร์ในหนึ่งปีกับรัฐบาลจะไม่สามารถเลือกปฏิบัติต่อพนักงานเนื่องจากเชื้อชาติสีผิวศาสนาเพศหรือชาติกำเนิดและจำเป็นต้องดำเนินการยืนยัน เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดข้อกำหนดของรัฐบาลโดยไม่ได้ตั้งใจเจ้าของธุรกิจบางรายขอคำแนะนำทางกฎหมายก่อนเซ็นสัญญากับรัฐบาลและรับคำแนะนำในการปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายในเพื่อให้สอดคล้องกับกฎของรัฐบาลสำหรับผู้รับเหมา