การแยกพอร์ต LAN

เครือข่ายท้องถิ่นประกอบด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระหว่างกันอย่างน้อยหนึ่งอุปกรณ์ซึ่ง จำกัด อยู่ในพื้นที่ขนาดเล็กที่สามารถส่งข้อมูลไปมาหาสู่กันได้ เคเบิลโมเด็มสามารถให้การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์เครื่องเดียว แต่ไม่สามารถสร้าง LAN ได้หากไม่มีอุปกรณ์เพิ่มเติม บนโมเด็มคือซ็อกเก็ตที่เรียกว่าพอร์ตอีเทอร์เน็ตซึ่งรับผิดชอบในการส่งแพ็กเก็ตข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่รองรับเครือข่าย คุณสามารถใช้เราเตอร์เพื่อแยกพอร์ตนี้ออกเป็นพอร์ตเพิ่มเติมและสร้าง LAN ทำให้อุปกรณ์หลายเครื่องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตพร้อมกันได้ เราเตอร์แบบมีสายตามที่เรียกกันนั้นมีราคาถูกกว่าเราเตอร์ไร้สายและสะดวกสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปเป็นหลัก

1

ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ไฟฟ้าออกจากเคเบิลโมเด็ม เสียบสายอีเธอร์เน็ตเข้ากับแจ็คที่เหมาะสมที่ด้านหลังของอุปกรณ์

2

เสียบปลายสายอีกด้านเข้ากับซ็อกเก็ต "อินเทอร์เน็ต" หรือ "WAN" ที่ด้านหลังของเราเตอร์แบบใช้สาย

3

เชื่อมต่อสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับพอร์ตแรกที่มีอยู่ที่ด้านหลังของเราเตอร์

4

เชื่อมต่อปลายสายอีกด้านเข้ากับซ็อกเก็ตอีเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์หรืออุปกรณ์ที่รองรับเครือข่ายอื่น ๆ

5

ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นสำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับเครือข่าย

6

เชื่อมต่อโมเด็มและเราเตอร์เข้ากับอะแดปเตอร์ไฟฟ้าตามลำดับจากนั้นตรวจสอบว่าอะแดปเตอร์ทั้งสองเสียบเข้ากับเต้ารับไฟฟ้า