วิธีการติดตั้งเครื่องพิมพ์ Acrobat 9 สำหรับ Mac ใหม่

การแปลงเอกสารเป็น PDF เป็นวิธีที่ดีในการแจกจ่ายเอกสาร ซอฟต์แวร์ตัวอ่านฟรีและเอกสารสะอาดและมักจะอ่านง่าย อย่างไรก็ตามบางครั้งคุณอาจประสบปัญหาในการแปลงเอกสาร วิธีหนึ่งคือการพิมพ์เอกสารไปยังเครื่องพิมพ์ Acrobat ซึ่งจะติดตั้งโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้ง Acrobat 9 หากเครื่องพิมพ์ไม่ทำงานหรือคุณมีปัญหาอื่น ๆ คุณอาจต้องติดตั้งเครื่องพิมพ์ใหม่บน Mac ของสำนักงานของคุณ แม้ว่า Mac OS X จะไม่มีโปรแกรมถอนการติดตั้งโดยเฉพาะ แต่การติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่เป็นกระบวนการที่ไม่ยุ่งยาก

ถอนการติดตั้ง Acrobat 9

1

เปิด Finder และเรียกดูโฟลเดอร์ Acrobat 9 ภายใต้ "Applications"

2

ลากโฟลเดอร์ไปที่ถังขยะ

3

คลิก "Finder" แล้วคลิก "Empty Trash" คุณยังสามารถกดแป้น "Shift-Apple-Delete"

4

ยืนยันว่าคุณต้องการล้างถังขยะอย่างถาวร

ติดตั้ง Acrobat 9

1

ใส่แผ่น Acrobat 9 ลงในออปติคัลไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์

2

เรียกดูดิสก์ใน Finder และดับเบิลคลิกที่ดิสก์เพื่อเปิด

3

ลากไฟล์ "Installer" ไปที่โฟลเดอร์ Applications

4

ดับเบิลคลิกที่ไอคอน "Acrobat" เพื่อเปิด

5

ป้อนหมายเลขประจำเครื่องของคุณและทำตามขั้นตอนการตั้งค่าตามคำแนะนำบนหน้าจอ