วิธีการกู้คืนไฟล์ที่เสียหายใน Microsoft Works Word Processor

การค้นพบว่าคุณไม่สามารถเข้าถึงเอกสารสำคัญได้เนื่องจากเอกสารนั้นเสียหายอาจเป็นเรื่องที่น่าวิตก แต่ถ้าเป็นไฟล์ประมวลผลคำของ Microsoft Works คุณอาจกู้คืนได้หรืออย่างน้อยก็เป็นข้อความที่มีอยู่ วิธีที่คุณใช้ในการพยายามบันทึกไฟล์ขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถเปิดเอกสารใน Works ได้หรือไม่ หากคุณยังไม่สามารถกู้คืนเอกสารได้คุณสามารถแยกข้อความได้แม้ว่าคุณจะสูญเสียการจัดรูปแบบก็ตาม

หากคุณสามารถเปิดไฟล์

1

เปิดเอกสารที่เสียหายใน Works แล้วคลิกเมนู "File" เลือก "บันทึกเป็น" เลือก "RTF (* .rtf)" ในช่องประเภทไฟล์แล้วคลิก "บันทึก"

2

เลือกเมนู "ไฟล์" และคลิก "ปิด" เพื่อปิดเอกสารปัจจุบัน แต่เปิดโปรแกรมเวิร์ดโปรเซสเซอร์ไว้

3

เลือกเมนู "ไฟล์" แล้วคลิก "เปิด" ค้นหาไฟล์เวอร์ชัน. rtf ที่คุณบันทึกไว้แล้วคลิก "เปิด"

4

คลิก "File" เลือก "Save As" เลือก "Works WP" ในช่อง File Type และคลิก "Save" หากคุณกู้คืนไฟล์สำเร็จ หากไม่เป็นเช่นนั้นให้ลองอีกครั้งโดยบันทึกเป็นไฟล์ "TXT ( .txt)" แทนไฟล์ "RTF ( .rtf)"

หากคุณไม่สามารถเปิดไฟล์ได้

1

คลิก "เริ่ม" และเลือก "แอป" เลือก "Notepad"

2

เลือกเมนู "ไฟล์" และเลือก "เปิด" เลือกไฟล์ที่เสียหายแล้วคลิก "เปิด" เลือก "ไม่มีการแปลง" เมื่อข้อความแจ้งถามว่าคุณต้องการแปลงไฟล์หรือไม่

3

เลือกอักขระที่ไม่จำเป็นในไฟล์แล้วกด "Delete" คลิกเมนู "ไฟล์" แล้วเลือก "บันทึกเป็น" ป้อนชื่อไฟล์ใหม่ในช่องชื่อไฟล์แล้วคลิก "บันทึก" ปิดหน้าต่าง Notepad

4

เริ่มโปรแกรมประมวลผลคำ Works คลิกเมนู "ไฟล์" เลือก "เปิด" และเลือกไฟล์ที่คุณบันทึกไว้ใน Notepad เลือกเมนู "ไฟล์" เลือก "บันทึกเป็น" และป้อน "งาน WP" ป้อนชื่อไฟล์ในช่อง "ชื่อไฟล์" แล้วคลิก "บันทึก"

กู้คืนข้อความเท่านั้น

1

เปิดหน้าต่างพร้อมรับคำสั่ง ใน Windows 8 ให้กด "WIN-X" หรือคลิก "Start" พิมพ์ "cmd.exe" ลงในช่องค้นหาแล้วกด "Enter" ใน Windows 7

2

พิมพ์ "copy con + name.wps name.txt" แทนที่คำว่า "name" ด้วยชื่อไฟล์ที่เสียหายแล้วกด "Enter" กด Spacebar 12 ครั้งตามพร้อมท์ CON กดปุ่ม "F6" และกด "Enter" พิมพ์ "Exit" หลังพรอมต์คำสั่งแล้วกด "Enter" เพื่อปิดหน้าต่าง

3

เริ่มโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Works เลือกเมนู "ไฟล์" แล้วคลิก "เปิด" ค้นหาเวอร์ชัน ".txt" ของไฟล์ที่เสียหายแล้วคลิก "เปิด"

4

เลือกอักขระที่ไม่จำเป็นในไฟล์แล้วกด "Delete" เลือกเมนู "ไฟล์" เลือก "บันทึกเป็น" และป้อน "งาน WP" ป้อนชื่อไฟล์ในช่อง "ชื่อไฟล์" แล้วคลิก "บันทึก"