เหตุใดจึงต้องเพิ่มผู้ให้บริการรายเดียวในสัญญา

สัญญาทางธุรกิจมีข้อกำหนดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขของธุรกรรมที่คาดการณ์ไว้ สัญญาพิเศษหรือสัญญาที่กำหนดให้ผู้ซื้อซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ให้บริการ แต่เพียงผู้เดียวหรือกำหนดให้ผู้ให้บริการไม่รับเหมาช่วงจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายในบางสถานการณ์ ในบางข้อตกลงผู้ขายจะได้รับประโยชน์จากการมีอำนาจควบคุมเฉพาะบางส่วนของตลาดหรือปกป้องการลงทุน ผู้ซื้ออาจได้รับประโยชน์จากต้นทุนที่ลดลงและการรับประกันราคาในอนาคต

ประโยชน์ของผู้ขาย

ข้อกำหนดของผู้ให้บริการรายเดียวอาจปกป้องการลงทุนของซัพพลายเออร์ ตัวอย่างเช่นหาก XYZ Corporation ตกลงที่จะเป็นผู้จัดหาชิ้นส่วน 4b3c ให้กับ บริษัท Everyday Gadget แต่เพียงผู้เดียว XYZ อาจต้องติดตั้งอุปกรณ์พิเศษฝึกคนงานและลงทุนในเครื่องจักรที่มีลักษณะเฉพาะเพื่อผลิตชิ้นส่วน 4b3c ให้กับ บริษัท แกดเจ็ต ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในด้านแรงงานและอุปกรณ์ที่สามารถใช้เพื่อตอบสนองคำสั่งซื้อของ บริษัท Everyday Gadget เท่านั้นอาจมีค่าใช้จ่ายสูง เพื่อปกป้องการลงทุน XYZ Corporation ยืนยันว่าสัญญาระหว่าง บริษัท กับ Everyday Gadget Company มีข้อกำหนดของผู้ให้บริการ แต่เพียงผู้เดียว

ผลประโยชน์ของผู้ซื้อ

ผู้ซื้ออาจต้องการทำสัญญาพิเศษที่มีข้อกำหนดของผู้ให้บริการ แต่เพียงผู้เดียวกับซัพพลายเออร์เพื่อรักษามาตรฐานการบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่คาดหวังไว้ ตัวอย่างเช่นหาก XYZ Corporation จัดหาชิ้นส่วนที่จำเป็นคุณภาพสูงให้กับ บริษัท Gadget ในชีวิตประจำวัน บริษัท แกดเจ็ตจะต้องการรักษามาตรฐานไว้ ดังนั้นหากผู้ให้บริการรายเดียวห้ามไม่ให้ XYZ Corporation ทำสัญญาบางส่วนของงานกับ บริษัท ต่างๆที่ไม่ทราบมาตรฐานคุณภาพโอกาสที่จะได้รับชิ้นส่วนที่ด้อยคุณภาพจะลดลง

เสถียรภาพราคาและรายได้

ผู้ซื้อสินค้าหรือบริการอาจต้องการทำสัญญาทางธุรกิจที่ให้ความพิเศษแก่ผู้ขายรายหนึ่งในฐานะผู้ให้บริการเพียงรายเดียวเพื่อลดต้นทุน ตัวอย่างเช่นการประหยัดจากขนาดการประหยัดต้นทุนการผลิตเมื่อผลิตในปริมาณมากเมื่อเทียบกับการผลิตสินค้าทีละชิ้นหรือครั้งละชิ้นสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก นอกจากนี้ผู้ขายอาจตกลงราคามาตรฐานสำหรับชิ้นส่วนเพื่อให้ได้สัญญาดังนั้นจึงให้การรับประกันต้นทุนแก่ผู้ซื้อ การรู้ว่าการขายจะให้รายได้บางครั้งในอนาคตยังช่วยให้ผู้ขายได้ราคาเริ่มต้นที่ถูกลงโดยใช้หลักการประหยัดจากขนาด

สัญญารัฐบาล

รัฐบาลเองก็ใช้ประโยชน์จากผู้ให้บริการรายเดียวในสัญญา ตัวอย่างเช่นเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันกำหนดให้ผู้อยู่อาศัยต้องซื้อไฟฟ้าจากเมืองหรือผู้ให้บริการที่ได้รับการอนุมัติจากเมืองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันที่จำเป็นในการขอรับบริการไฟฟ้าในเมือง ตามรหัสเทศบาลของเมืองข้อกำหนดของผู้ให้บริการรายเดียวนี้จำเป็นเพื่อ "รับรองความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของระบบ" การไม่ยินยอมตามข้อตกลงนี้ส่งผลให้เมืองปฏิเสธที่จะให้บริการสำหรับผู้สมัคร ในกรณีอื่น ๆ ที่หน่วยงานของรัฐให้สัญญาที่ยอมรับการประมูลผู้ชนะการประมูลมักจะตกลงเงื่อนไขในสัญญาว่าจะเป็นผู้ให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา แต่เพียงผู้เดียว