วิธีคืนค่า QuickBooks ที่ถูกลบจากถังรีไซเคิล

ข้อมูลทางการเงินที่มีค่าจำนวนมากจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์ QuickBooks ของคุณ หากคุณลบโฟลเดอร์ QuickBooks ทั้งหมดโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเพียงบางไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ QuickBooks คุณอาจเสี่ยงต่อการสูญเสียข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ คุณสามารถกู้คืนข้อมูลได้โดยการกู้คืนโฟลเดอร์หรือไฟล์ QuickBooks ที่ถูกลบ Windows 8 เช่น Windows 7 จะไม่ลบไฟล์อย่างถาวรเมื่อคุณกด "Delete" คุณสามารถดูไฟล์และโฟลเดอร์ในถังรีไซเคิลและกู้คืนได้ด้วยการคลิกเมาส์เพียงไม่กี่ครั้ง

1

ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ "Recycle Bin" บนเดสก์ท็อปของคุณเพื่อเปิดใน File Explorer หากคุณใช้ File Explorer อยู่แล้วให้ป้อน "ถังรีไซเคิล" ในแถบที่อยู่ที่ด้านบนของหน้าต่างแล้วกด "Enter"

2

เลือกโฟลเดอร์ "QuickBooks" และคลิกปุ่ม "กู้คืนรายการทั้งหมด" ในกลุ่มจัดการใกล้ด้านบนสุดของหน้าต่าง หากคุณลบไฟล์เพียงไม่กี่ไฟล์ให้กด "Ctrl" ค้างไว้คลิกแต่ละไฟล์จนกว่าคุณจะเลือกทั้งหมดแล้วคลิกปุ่ม "กู้คืนรายการที่เลือก" หากถังรีไซเคิลมีเฉพาะไฟล์และโฟลเดอร์ที่คุณต้องการกู้คืนให้คลิกปุ่ม "กู้คืนรายการทั้งหมด"

3

ไปที่โฟลเดอร์ QuickBooks โดยใช้ File Explorer เพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างถูกกู้คืนจากนั้นเปิดใช้ QuickBooks หากโปรแกรมทำงานได้อย่างถูกต้องไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดจะไม่เสียหาย