ฉันจะจัดข้อความใน Gmail ได้อย่างไร

การจัดรูปแบบข้อความให้ข้อความปรากฏเป็นเส้นตรงทั้งระยะขอบซ้ายและขวาในเอกสาร Gmail มีตัวเลือกการจัดตำแหน่งซ้ายตรงกลางและขวาโดยตรงจากหน้าต่างเขียนข้อความ การจัดตำแหน่งข้อความอีเมลของคุณภายใน Gmail ทำให้คุณต้องคลิกไอคอนเหตุผลที่เหมาะสมเพื่อจัดรูปแบบข้อความอีเมลของคุณ

1

คลิกปุ่ม "เขียนจดหมาย"

2

ป้อนข้อความอีเมลที่คุณต้องการปรับให้เหมาะสม

3

คลิกไอคอนการจัดแนวด้านซ้ายเพื่อจัดแนวข้อความให้ชิดขอบซ้าย คุณจะพบไอคอนจัดแนวด้านซ้ายเหนือกล่องข้อความเนื้อหาของ Gmail ไอคอนจะแสดงเส้น (ราวกับว่าข้อความ) จัดชิดซ้าย

4

คลิกไอคอนการจัดแนวกึ่งกลางเพื่อจัดข้อความให้อยู่กึ่งกลางในข้อความอีเมล ไอคอนการจัดตำแหน่งกึ่งกลางจะอยู่ทางด้านขวาของไอคอนการจัดแนวด้านซ้ายและแสดงเส้นที่อยู่กึ่งกลาง

5

คลิกไอคอนการจัดแนวด้านขวาเพื่อจัดแนวข้อความให้ชิดขอบขวา ไอคอนการจัดแนวด้านขวาจะอยู่ทางด้านขวาของไอคอนการจัดตำแหน่งกึ่งกลางและแสดงเส้นที่จัดชิดด้านขวา