วิธีการเปิดเซิร์ฟเวอร์ NTP

ธุรกิจสามารถกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์โปรโตคอลเวลาเครือข่ายแบบสแตนด์อโลนใน Windows Server เพื่อตั้งค่าแหล่งเวลาที่เชื่อถือได้สำหรับเวิร์กสเตชันทั้งหมดในสำนักงาน เซิร์ฟเวอร์ NTP ใช้ W32 Time หรือ Windows Time Service เพื่อซิงโครไนซ์นาฬิกากับเวลาทั่วไปบนโดเมน คุณสามารถแก้ไข Windows Registry เพื่อตั้งค่าและโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ NTP บนตัวควบคุมโดเมนของคุณ

1

คลิกเริ่มจากนั้นพิมพ์ "regedit" ในช่องค้นหา คลิก "regedit.exe" เพื่อเรียกใช้ Registry Editor

2

นำทางผ่าน "HKEY_LOCAL_MACHINE | SYSTEM | CurrentControlSet | Services | W32Time | Config | ประกาศธง"

3

คลิกสองครั้งที่ "ประกาศธง" จากบานหน้าต่างด้านขวาและเปลี่ยนค่าเป็น 5 คลิก "ตกลง"

4

กลับไปที่ "W32Time" เลือก "พารามิเตอร์" ตามด้วย "ประเภท" ดับเบิลคลิก "Type" จากบานหน้าต่างด้านขวาจากนั้นเปลี่ยนค่าเป็น "NTP"

5

คลิก "ตกลง" เพื่อเปลี่ยนประเภทเซิร์ฟเวอร์เป็น NTP กลับไปที่ "พารามิเตอร์" ดับเบิลคลิก "NtpServer" จากบานหน้าต่างด้านขวาจากนั้นป้อนชื่อโฮสต์นั่นคือชื่อคอมพิวเตอร์ของแหล่งเวลาลงในฟิลด์ Value Data

6

ต่อท้าย ", 0x1" (โดยไม่มีเครื่องหมายคำพูด) ต่อท้ายแหล่งที่มาจากนั้นคลิก "ตกลง"

7

กลับไปที่โฟลเดอร์ "W32Time" ไปที่ "TimeProviders" ตามด้วย "NtpServer"

8

ดับเบิลคลิก "เปิดใช้งาน" เปลี่ยนค่าเป็น "1" จากนั้นคลิก "ตกลง" เพื่อเปิด NTPServer

9

กลับไปที่ "TimeProviders" ไปที่ "NtpClient" ตามด้วย "SpecialPollInterval"

10

คลิกสองครั้งที่ "SpecialPollInterval" จากบานหน้าต่างด้านขวาจากนั้นเข้าสู่ช่องข้อมูลค่าเวลาเป็นวินาทีระหว่างแต่ละแบบสำรวจ (แนะนำให้ใช้ 900 วินาที) คลิก "ตกลง"

11

กลับไปที่ "W32Time" แล้วคลิก "Config" คลิก "MaxPosPhaseCorrection" ดับเบิลคลิก "MaxPosPhaseCorrection" จากบานหน้าต่างด้านขวา

12

ป้อนในฟิลด์ Value Data การแก้ไขเวลาบวกสูงสุดที่อนุญาตจากเซิร์ฟเวอร์เวลา ขอแนะนำให้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง คลิก "ตกลง"

13

เลือก "MaxNegPhaseCorrection" จากโฟลเดอร์ "Config" ดับเบิลคลิก "MaxNegPhaseCorrection" จากบานหน้าต่างด้านซ้าย

14

ป้อนในฟิลด์ Value Data การแก้ไขเวลาเชิงลบสูงสุดที่อนุญาตจากเซิร์ฟเวอร์เวลา ขอแนะนำให้ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมง คลิก "ตกลง"

15

ปิด Registry Editor คลิกปุ่ม Windows Start พิมพ์ "cmd" ในช่องค้นหาจากนั้นคลิก "cmd.exe" เพื่อเปิด Command Prompt

16

พิมพ์หรือคัดลอกและวาง "net stop w32time && net start w32time" (โดยไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศ) ที่พรอมต์คำสั่งจากนั้นกด "Enter" เพื่อเริ่ม Windows Time Service ใหม่