วิธีการแปลงไฟล์ JPG เป็นสกรีนเซฟเวอร์

หากคอมพิวเตอร์ของคุณเปิดให้ใช้งานแบบสาธารณะให้ใช้เป็นเครื่องทำการตลาดในขณะที่ไม่มีการใช้งาน แสดงรูปภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเป็น JPG บนโปรแกรมรักษาหน้าจอหรือสร้าง JPG โดยใช้ Windows Paint และแสดงประกาศเกี่ยวกับการขายที่กำลังจะมาถึง เมื่อกำหนดค่าอย่างถูกต้องคุณสมบัติที่มีอยู่แล้วภายในของเครื่อง Windows ของคุณสามารถแสดงภาพทางการตลาดเหล่านี้เมื่อใดก็ตามที่คุณก้าวออกจากเครื่องตามระยะเวลาที่กำหนด

การจัดระเบียบ JPG

1

คลิก "Start" เพื่อระบุโฟลเดอร์ที่มี JPG ที่คุณต้องการใช้ในโปรแกรมรักษาหน้าจอ จากป๊อปอัปเมนูให้ป้อน "Explorer" เพื่อแสดงชื่อของงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณพิมพ์

2

คลิก“ Windows Explorer” จากป๊อปอัปเพื่อแสดงหน้าต่าง Windows Explorer

3

ไปที่พื้นที่ที่คุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ JPG ลองวางโฟลเดอร์นี้ไว้บนเดสก์ท็อปเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย

4

คลิก "โฟลเดอร์ใหม่" และตั้งชื่อโฟลเดอร์

5

ไปที่ตำแหน่งของไฟล์ JPG ที่คุณต้องการจากนั้นคลิกชื่อไฟล์เพื่อเลือก คุณยังสามารถใช้ปุ่ม Shift หรือแป้นควบคุมด้วยการคลิกเพื่อเลือกมากกว่าหนึ่งไฟล์

6

คลิกขวาที่สิ่งที่เลือกแล้วเลือก“ คัดลอก” จากเมนูป๊อปอัป

7

กลับไปที่โฟลเดอร์ใหม่ที่คุณเพิ่งสร้างและดับเบิลคลิกเพื่อเปิด

8

คลิกขวาที่ใดก็ได้ในบานหน้าต่างด้านขวาของโฟลเดอร์แล้วเลือก“ วาง” จากเมนูป๊อปอัป JPG จะปรากฏในโฟลเดอร์ใหม่

9

ทำซ้ำขั้นตอนการคัดลอกและวางไฟล์ JPG ทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับสกรีนเซฟเวอร์ เมื่อคุณทำเสร็จแล้วให้จำชื่อโฟลเดอร์ใหม่และปิดหน้าต่าง Windows Explorer

การตั้งค่าโปรแกรมรักษาหน้าจอ

1

คลิก "เริ่ม" เพื่อแสดงป๊อปอัปเมนูเพื่อให้คุณสามารถกำหนดโฟลเดอร์ที่คุณเพิ่งสร้างไว้สำหรับสกรีนเซฟเวอร์ ป้อน“ สกรีนเซฟเวอร์” ในกล่องข้อความ ป๊อปอัปจะแสดงชื่อของงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุณพิมพ์

2

คลิก“ เปลี่ยนสกรีนเซฟเวอร์” จากป๊อปอัปเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบการตั้งค่าสกรีนเซฟเวอร์

3

คลิกเมนูแบบเลื่อนลง "สกรีนเซฟเวอร์" แล้วเลือก "รูปภาพ" ซึ่งช่วยให้คุณระบุไฟล์ JPG หนึ่งไฟล์ขึ้นไปเป็นสกรีนเซฟเวอร์ได้

4

ป้อนตัวเลขในช่อง Wait เพื่อระบุจำนวนนาทีที่คอมพิวเตอร์ของคุณควรรอเมื่อไม่มีการใช้งานจนกว่าจะแสดงสกรีนเซฟเวอร์ โดยค่าเริ่มต้นจะตั้งไว้ที่ 100 นาที หากคุณกำลังใช้คอมพิวเตอร์ที่เปิดเผยต่อสาธารณะให้ใส่เครื่องหมายถูกข้าง“ On Resume, Display Logon Screen” วิธีนี้จะป้องกันไม่ให้ลูกค้าเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณเพียงแค่แตะแป้นพิมพ์

5

คลิกปุ่ม“ การตั้งค่า” เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบการตั้งค่าโปรแกรมรักษาหน้าจอรูปภาพ

6

คลิกปุ่ม“ เรียกดู” จากกล่องโต้ตอบการตั้งค่า กล่องโต้ตอบเรียกดูโฟลเดอร์จะปรากฏขึ้น ไปที่โฟลเดอร์ที่มี JPG ของคุณ คลิกชื่อของชื่อโฟลเดอร์ซึ่งปรากฏในกล่องข้อความโฟลเดอร์

7

คลิก“ ตกลง” เพื่อปิดกล่องโต้ตอบเรียกดูโฟลเดอร์

8

เลือกความเร็วในการแสดง JPG ของคุณจากเมนูแบบเลื่อนลงความเร็วการนำเสนอสไลด์ หากคุณต้องการแสดงรูปภาพแบบสุ่มให้คลิกเครื่องหมายถูกในกล่องกาเครื่องหมายสุ่มรูปภาพ

9

คลิกปุ่ม "บันทึก" เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าโปรแกรมรักษาหน้าจอรูปภาพ

10

คลิกปุ่ม“ ดูตัวอย่าง” ในกล่องโต้ตอบการตั้งค่าโปรแกรมรักษาหน้าจอ สกรีนเซฟเวอร์จะเปิดใช้งานทันทีโดยแสดง JPG ของคุณโดยใช้การตั้งค่าที่คุณระบุ กดปุ่มใดก็ได้เพื่อออกจากการแสดงตัวอย่าง

11

คลิก“ ตกลง” เพื่อยอมรับข้อกำหนดของคุณและปิดกล่องโต้ตอบการตั้งค่าโปรแกรมรักษาหน้าจอ