ฉันไม่สามารถเพิ่มเครื่องพิมพ์พอร์ต TCP / IP ใหม่บน Windows Vista

Windows Vista ใช้โปรโตคอล TCP / IP เพื่อสื่อสารกับเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายธุรกิจของคุณ ระบบปฏิบัติการต้องการไฟล์ระบบและค่ารีจิสตรีหลายรายการเพื่อสร้างการเชื่อมต่อระยะไกลกับเครื่องพิมพ์ หากไฟล์หรือรายการเหล่านี้ถูกลบหรือเสียหาย OS จะไม่อนุญาตให้คุณเพิ่มพอร์ต TCP / IP ใหม่ ในการแก้ไขปัญหาการพิมพ์ใน Windows Vista ให้เรียกใช้ System File Checker เพื่อแทนที่หรือซ่อมแซมข้อมูลที่สำคัญและตรวจสอบ Windows Registry เพื่อหาคีย์หรือค่าที่หายไป

แทนที่ไฟล์

1

คลิก "เริ่ม" พิมพ์ "cmd" ในช่องค้นหาจากนั้นคลิกขวาที่ "cmd" หรือ "cmd.exe" ในผลลัพธ์

2

เลือก "Run as Administrator" จากเมนูบริบท ป้อนรหัสผ่านของคุณหรือคลิก "อนุญาต" หากได้รับแจ้งเพื่อดำเนินการต่อ

3

พิมพ์ "sfc / scannow" (ไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศ) ลงในคอนโซลจากนั้นกด "Enter" เพื่อเรียกใช้ System File Checker และซ่อมแซมไฟล์โดยอัตโนมัติ

แก้ไข Registry

1

เข้าสู่ระบบ Windows Vista ในฐานะผู้ดูแลระบบ คลิก "เริ่ม" พิมพ์ "services.msc" แล้วกด "Enter" เพื่อเปิดบริการ

2

ดับเบิลคลิกที่ "Print Spooler" เลือก "Stop" จากเมนูบริบทจากนั้นคลิก "Yes" เพื่อปิดใช้งานบริการ

3

คลิก "Start" พิมพ์ "regedit" จากนั้นกด "Enter" เพื่อเปิด Registry Editor ดับเบิลคลิก "HKEY_LOCAL_MACHINE | SYSTEM | CurrentControlSet | Control | Print | Monitor"

4

ตรวจสอบคีย์หรือโฟลเดอร์ "พอร์ต TCP / IP มาตรฐาน" หากไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวให้คลิก "แก้ไข" ชี้ไปที่ "ใหม่" แล้วเลือก "คีย์" ตั้งชื่อคีย์ว่า "Standard TCP / IP Port" แล้วกด "Enter"

5

คลิกสองครั้งที่ "พอร์ต TCP / IP มาตรฐาน" และตรวจสอบบานหน้าต่างด้านขวาสำหรับรายการชื่อ "ไดรเวอร์"

6

คลิก "แก้ไข" ชี้ไปที่ "ใหม่" เลือก "ค่าสตริง" และตั้งชื่อค่าใหม่ "ไดรเวอร์" หากไม่มีรายการดังกล่าว ดับเบิลคลิก "Driver" ป้อน "tcpmon.dll" ลงในช่อง Value Data แล้วคลิก "OK"

7

เลือก "พอร์ต" จากใน "พอร์ต TCP / IP มาตรฐาน" หากไม่มีโฟลเดอร์ดังกล่าวให้สร้างคีย์ใหม่และตั้งชื่อว่า "พอร์ต"

8

คลิก "แก้ไข" ชี้ไปที่ "ใหม่" และเลือก "ค่า DWORD (32 บิต)" หากคุณไม่เห็นรายการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งรายการในบานหน้าต่างด้านขวา: LprAckTimeout, StatusUpdateEnabled, StatusUpdateInterval

9

ป้อนชื่อสำหรับค่าที่ขาดหายไปหากมีจากนั้นดับเบิลคลิกที่รายการใหม่ เลือก "ทศนิยม" ป้อน "180" สำหรับ LprAckTimeout "1" สำหรับ StatusUpdateEnabled หรือ "10" สำหรับ StatusUpdateInterval จากนั้นคลิก "ตกลง"

10

ทำซ้ำขั้นตอนข้างต้นสำหรับรายการที่เหลือหากมี ปิด Registry Editor

11

เปิด Services คลิกขวาที่ "Print Spooler" และเลือก "Start" จากเมนูบริบทเพื่อเริ่มบริการใหม่