วิธีการตั้งค่า Proxy สำหรับ Samsung Galaxy S4

หากคุณใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากสำนักงานของคุณคุณอาจต้องกำหนดการตั้งค่าเครือข่ายด้วยตนเองบน Samsung Galaxy S4 ของคุณ โทรศัพท์อาจไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยอัตโนมัติได้ดังนั้นคุณต้องป้อนการตั้งค่าพร็อกซีด้วยตนเอง การตั้งค่าจะถูกบันทึกพร้อมกับรหัสผ่าน Wi-Fi ดังนั้นโทรศัพท์จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้องในอนาคต

การกำหนดการตั้งค่าพร็อกซีด้วยตนเอง

เปิดหน้าจอการตั้งค่าจากนั้นแตะ "Wi-Fi" แตะเครือข่าย Wi-Fi และเชื่อมต่อโดยใช้รหัสผ่านที่ถูกต้อง หากคุณเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi แล้วให้กด SSID ค้างไว้แล้วแตะ "แก้ไขการกำหนดค่าเครือข่าย" เพื่อเริ่มแก้ไขการตั้งค่า หากต้องการดูการตั้งค่าพร็อกซีให้เลือกช่อง "แสดงการตั้งค่าขั้นสูง" จากนั้นเลือก "ด้วยตนเอง" จากเมนูการตั้งค่าพร็อกซี ป้อนข้อมูลที่ถูกต้องลงในฟิลด์ชื่อโฮสต์พร็อกซีและพอร์ตพร็อกซี หากคุณต้องการเข้าถึงบางเว็บไซต์โดยไม่ต้องใช้พร็อกซีให้พิมพ์ URL ของพวกเขาลงในช่อง Bypass Proxy For การตั้งค่าใหม่จะถูกนำไปใช้หลังจากที่คุณบันทึก การรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมดถูกกำหนดเส้นทางผ่านพร็อกซีทางโทรศัพท์ดังนั้นคุณจึงสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตจากเว็บเบราว์เซอร์ใดก็ได้