การลดหย่อนภาษีที่ดีที่สุดสำหรับ LLC การจัดการทรัพย์สิน

หากคุณกังวลเกี่ยวกับผู้เช่าที่ฟ้องร้องคุณการจัดตั้ง บริษัท รับผิด จำกัด จะให้ความคุ้มครองแก่คุณ เช่นเดียวกับ บริษัท LLC ปกป้องทรัพย์สินส่วนบุคคลของคุณจากคดีส่วนใหญ่ ผลกำไรจะถูกส่งผ่านโดยตรงไปยังสมาชิก LLC: คุณรายงานส่วนแบ่งผลกำไรในแบบฟอร์มภาษีเงินได้ส่วนบุคคลของคุณ LLC คนเดียวจ่ายภาษีเหมือนเจ้าของคนเดียว LLCs หลายสมาชิกจ่ายเหมือนการเป็นหุ้นส่วน

ค่าเสื่อมราคา

ซ่อมบำรุง

ดอกเบี้ยและภาษี

บริการระดับมืออาชีพ

การท่องเที่ยว