วิธีปรับปรุงคุณภาพการบริการสำหรับร้านซ่อม

เมื่อลูกค้ามาหาคุณพร้อมกับความต้องการในการซ่อมแซมพวกเขาอาจหงุดหงิดเนื่องจากต้องจัดการกับปัญหาที่บกพร่องหรือมีปัญหาในบางประเภท ไม่ว่าคุณจะซ่อมเครื่องซักผ้าหรือรถยนต์ลูกค้าต่างก็วางใจในความซื่อสัตย์ความเชี่ยวชาญของคุณและการเอาใจใส่ต่อความต้องการของพวกเขาอย่างทันท่วงที ฝึกอบรมพนักงานของคุณเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการบริการลูกค้าตามที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของคุณ ขอความคิดเห็นจากลูกค้าเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทำงานได้ดีและให้ระดับการบริการที่ดีที่สุด

ประมาณการซ่อมแซม

พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ลูกค้าของคุณประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมที่คาดว่าจะได้รับอย่างถูกต้อง อย่าทำงานประเภทใด ๆ จนกว่าคุณจะแน่ใจอย่างสมเหตุสมผลว่าปัญหาคืออะไรและจะต้องใช้อะไรในการแก้ไข เขียนประมาณการค่าใช้จ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ทางเลือกแก่ลูกค้าในการปฏิเสธบริการซ่อมเพิ่มเติมหากปรากฎว่าค่าประมาณเดิมของปัญหาแตกต่างจากปัญหาจริง

ตรงเวลา

แจ้งเวลาให้ลูกค้าทราบเมื่อคาดว่าการซ่อมแซมจะเสร็จสมบูรณ์และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อยึดตามเส้นเวลานั้น ลูกค้าที่รองานซ่อมมักจะพึ่งพาไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใดก็ตามและการได้รับอุปกรณ์กลับคืนมาอย่างรวดเร็วและอยู่ในลำดับการทำงานที่ดีสามารถช่วยปรับปรุงการรับรู้ระดับบริการโดยรวมของคุณได้ ถ้าเป็นไปได้ให้ลูกค้ายืมอุปกรณ์เพื่อใช้ในขณะที่คุณทำการซ่อมแซม

การรับประกัน

พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นไปตามการรับประกันผลิตภัณฑ์ แม้ว่าการรับประกันของผู้ผลิตหลายรายจะมาพร้อมกับข้อกำหนดและข้อยกเว้นมากมาย แต่ให้ใช้ความพยายามโดยสุจริตเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเมื่อการรับประกันมีผลบังคับใช้ ลูกค้าสามารถรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบหากมีการรับประกันหรือซื้อการรับประกันเพิ่มเติมและพบว่าไม่ครอบคลุมการซ่อมแซมที่จำเป็น หากคุณไม่สามารถยอมรับการรับประกันได้โปรดอธิบายให้ลูกค้าทราบ

การสื่อสาร

ผู้คนมักนำสินค้าของตนไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมเนื่องจากไม่คุ้นเคยกับเทคนิคการซ่อมด้วยตนเองและไม่เข้าใจว่าต้องใช้อะไรในการแก้ไขบางสิ่งที่เสีย ใช้เวลาในการสื่อสารอย่างชัดเจนในแง่ของคนธรรมดาถึงปัญหาและการซ่อมแซมที่คุณแนะนำ ตัวอย่างเช่นปัญหาด้านเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นการวินิจฉัยฮาร์ดแวร์หรือความผิดปกติของคอมพิวเตอร์อาจอยู่เหนือผู้บริโภค อย่าพูดคุยกับลูกค้า ช่วยให้พวกเขาเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าปัญหาคืออะไรเกิดจากอะไรคุณกำลังทำอะไรเพื่อแก้ไขและวิธีป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นในอนาคต ลูกค้ามักจะชื่นชมแนวทางที่ตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์ของคุณในการช่วยให้พวกเขาเข้าใจสถานการณ์