การยุติเครื่องหมายการค้าและการยกเลิกการตอบกลับทางจดหมาย

จดหมายหยุดและเลิกเป็นคำขอที่เป็นทางการซึ่งโดยปกติจะนำเสนอในรูปแบบทางกฎหมายโดยเรียกร้องให้คุณหยุดทำบางสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนื่องจากการกระทำของคุณละเมิดสิทธิ์และทรัพย์สินของผู้อื่น ตัวอย่างเช่นคุณอาจเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ของ บริษัท อื่นและได้รับจดหมาย C&D จาก บริษัท นั้นโดยระบุว่าคุณได้ละเมิดเครื่องหมายการค้า มีหลายทางเลือกในการตอบจดหมายเครื่องหมายการค้า C&D

เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบหนึ่งที่ปกป้องชื่อโลโก้และตัวระบุอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์ทางการค้า เครื่องหมายการค้าเป็นของ บริษัท ที่ผลิตผลิตภัณฑ์และมีเพียง บริษัท นั้นเท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายการค้าเพื่อระบุผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ ตัวอย่างเช่นแม้ว่าใคร ๆ ก็สามารถใช้คำว่า "apple" ได้ตามที่เห็นสมควร แต่มีเพียง Apple Inc. เท่านั้นที่สามารถใช้โลโก้ Apple ที่เป็นเครื่องหมายการค้าที่รู้จักกันดีสำหรับคอมพิวเตอร์ของตนได้ ผู้อื่นที่ต้องการใช้โลโก้ของ Apple ต้องได้รับอนุญาตจาก บริษัท การใช้โลโก้โดยไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ ที่ทำให้เกิดความสับสนกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หรือทำให้ชื่อเสียงของ Apple เสียหายในเชิงพาณิชย์อาจถือเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้า

การยุติเครื่องหมายการค้าและจดหมายยกเลิก

เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่รู้สึกว่าเครื่องหมายการค้าของตนถูกละเมิด - ใช้ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งจดหมายหยุดและยกเลิกไปยังฝ่ายที่กระทำผิด โดยทั่วไป C&D จะระบุการใช้งานที่เจ้าของพิจารณาว่ามีการละเมิดต้องการให้หยุดใช้และไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าในอนาคตโดยไม่ได้รับอนุญาตที่เหมาะสม C&D อาจระบุการดำเนินการเพิ่มเติมที่เจ้าของเครื่องหมายการค้าจะดำเนินการหากไม่ได้รับการแก้ไขการใช้งานที่ไม่เหมาะสมและอาจขอชำระเงินสำหรับการใช้งานที่เกิดขึ้นแล้ว

ความถูกต้องตามกฎหมาย

จดหมาย C&D อาจส่งคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์เพื่อหยุดใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครอง C&D อาจส่งคำขอที่ไม่สำคัญนั่นคือคำขอที่ไม่มีคุณธรรมทางกฎหมายและอาจมีจุดประสงค์เพื่อดึงการชำระเงินจากผู้รับแม้ว่าจะไม่มีการใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่เหมาะสมก็ตาม C&D อาจครอบครองพื้นที่สีเทาทางกฎหมายซึ่งยังไม่ชัดเจนในทันทีว่ามีการละเมิดเกิดขึ้นจริงหรือไม่

การตอบสนองการปฏิบัติตามข้อกำหนด

การตอบจดหมาย C&D ของคุณอาจเป็นข้อตกลงในการลบรายการที่ระบุใน C&D และเพื่อละเว้นจากการโพสต์เนื้อหาในอนาคตที่ใช้เครื่องหมายการค้าของ บริษัท ที่ส่ง C&D คำตอบไม่จำเป็นต้องมีการยอมรับการละเมิด แต่สามารถระบุได้ว่าคุณกำลังปฏิบัติตามเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือความจำเป็นในการดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติม

การตอบปฏิเสธ

คุณสามารถตอบกลับ C&D โดยระบุว่าคุณไม่เชื่อว่าการกระทำของคุณถือเป็นการละเมิดและสรุปเหตุผลของคุณ คุณสามารถตั้งฐานการปฏิเสธของคุณโดยเชื่อว่าคุณใช้ภาษาหรือรูปภาพที่แตกต่างจากเนื้อหาที่เป็นเครื่องหมายการค้าอย่างเพียงพอโดยที่คุณไม่ได้ทำร้ายชื่อเสียงหรือความมีชีวิตในเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายการค้าหรือการป้องกันอื่น ๆ ที่ได้รับการยอมรับในข้อพิพาทเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า บริการของทนายความด้านเครื่องหมายการค้ามีประโยชน์มากในการร่างจดหมายที่น่าสนใจ

ไม่มีการตอบสนอง

คุณสามารถเพิกเฉยต่อ C&D โดยหวังว่าฝ่ายที่บ่นจะไม่ติดตามผลในรูปแบบใด ๆ โดยทั่วไปแล้วนี่ไม่ใช่กลยุทธ์การตอบสนองที่แนะนำ