โครงสร้างองค์กรเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงาน

สถานที่ทำงานที่มีความคาดหวังที่ชัดเจนเป้าหมายที่สอดคล้องกันและการสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อเติมเต็มพวกเขาหล่อเลี้ยงพนักงานที่มีแรงจูงใจและให้ความร่วมมือ โครงสร้างแตกต่างกันอย่างมากระหว่างองค์กรตั้งแต่ระบบที่คิดมาอย่างดีไปจนถึงความยุ่งเหยิงที่ไม่เป็นระเบียบ ใช้ความพยายามในการสร้างอดีตมากกว่าอย่างหลังและผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นวัฒนธรรมการทำงานที่ส่งเสริมการทำงานที่สงบความร่วมมือและวันทำงานที่สนุกสนาน

ความร่วมมือ

โครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิผลช่วยให้มีความเป็นอิสระของแต่ละบุคคลภายในบริบทของกลุ่มความร่วมมือที่กำลังดำเนินไปสู่เป้าหมายร่วม การแข่งขันที่ดีต่อสุขภาพอาจมีประโยชน์ แต่หากทีมงานสูญเสียวิสัยทัศน์ร่วมกันก็อาจกลายเป็นการลอบกัดและไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน โครงสร้างที่เน้นการทำงานเป็นทีมและความร่วมมือช่วยให้พนักงานเรียนรู้ที่จะไว้วางใจซึ่งกันและกันและทำงานที่ดี การให้รางวัลแก่พนักงานโดยรวมผ่านโบนัสหรือผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นส่งข้อความที่ชัดเจนว่าเมื่อทุกคนทำงานร่วมกันทุกคนจะได้รับประโยชน์

คุณภาพของพืชทางกายภาพ

มีบางสิ่งที่ทำให้พนักงานขวัญเสียมากกว่าการพยายามทำงานในโรงงานสำนักงานหรือพื้นที่ค้าปลีกที่ขาดสิ่งจำเป็นพื้นฐาน สถานที่ทำงานที่สะดวกสบายซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้งานได้และได้รับการดูแลเป็นอย่างดีทำให้พนักงานมีความจำเป็นพื้นฐานในการทำงานของตน มีคนเพียงไม่กี่คนที่ต้องการความหรูหราในที่ทำงาน แต่ก็สมเหตุสมผลที่จะคาดหวังว่าคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีปัญหาคุณภาพอากาศที่ดีต่อสุขภาพสิ่งอำนวยความสะดวกที่สะอาดและเครื่องจักรที่ทำในสิ่งที่คาดหวัง การลงทุนในส่วนของเจ้าของธุรกิจในสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเสียงและพนักงานซ่อมบำรุงที่มีความสามารถจะจ่ายให้ตัวเองได้อย่างง่ายดายในรูปแบบของความพึงพอใจและประสิทธิผลของพนักงานที่เพิ่มขึ้น

ล้างช่องทางการสื่อสาร

ผู้จัดงานที่ดีตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารระหว่างทุกระดับและหน่วยงานขององค์กร ผู้จัดการที่มีความสามารถมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาโครงสร้างที่ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการสื่อสารแทนที่จะรอให้มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ การพบปะกันเป็นประจำระหว่างผู้เล่นหลักการชักชวนให้พนักงานมีแนวคิดในการปรับปรุงและการสนทนาแบบตัวต่อตัวเป็นระยะสามารถช่วยรักษาการสื่อสารที่เปิดกว้างและมีประสิทธิผล เมื่อพนักงานเห็นว่าข้อมูลของพวกเขาได้รับการใส่ใจและดำเนินการอย่างจริงจังพวกเขาจะพร้อมรับคำติชมที่มีประสิทธิผล ความตั้งใจดียังไม่เพียงพอ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะต้องถูกทำให้เป็นส่วนพื้นฐานขององค์กร

การมอบหมายที่มีประสิทธิภาพ

การเข้าใจความต้องการขององค์กรหมายถึงการเข้าใจความแตกต่างระหว่างโครงการเดี่ยวและการดำเนินการร่วมกัน ผู้นำและผู้จัดการที่รู้สึกว่าจำเป็นต้องทำทุกอย่างด้วยตนเองจะบั่นทอนความแข็งแกร่งขององค์กร การระบุบุคคลที่มีความสามารถและไว้วางใจพวกเขามากพอที่จะมอบหมายงานที่สำคัญให้กับพวกเขานั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จขององค์กรขนาดใหญ่ วัฒนธรรมการทำงานได้รับประโยชน์จากพนักงานที่รู้ว่าพวกเขาได้รับการชื่นชมและไว้วางใจจากนายจ้าง งานจะเสร็จเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อมีการกระจายภาระไปยังคนจำนวนมากอย่างเท่าเทียมกันโดยแต่ละคนเข้าใจบทบาทของเขาและเกี่ยวข้องกับบทบาทของเพื่อนร่วมงานอย่างไร