วิธีเปิดใช้งาน DUN บน LG Dare

คุณสามารถใช้ LG Dare เป็นโมเด็มเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณได้โดยการเปิดใช้งานระบบเครือข่ายแบบ dial-up หรือคุณสมบัติ DUN บนโทรศัพท์ของคุณก่อน การเปิดใช้งาน DUN ช่วยให้คอมพิวเตอร์ตรวจพบโทรศัพท์เป็นโมเด็ม การเชื่อมต่อข้อมูล DUN ไม่เร็วเท่ากับฮอตสปอต Wi-Fi ที่เชื่อมต่อกับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ แต่มีให้บริการในพื้นที่อื่น ๆ ด้วยโทรศัพท์ของคุณทำหน้าที่เป็นโมเด็มเชื่อมต่อคุณสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับอินเทอร์เน็ตได้ทุกที่ที่ LG Dare มีบริการข้อมูล

1

แตะไอคอน "เมนู" เพื่อเปิดเมนูหลัก

2

แตะ "การตั้งค่าและเครื่องมือ" แล้วเลือก "การตั้งค่าโทรศัพท์"

3

แตะ "ความปลอดภัย" โทรศัพท์จะแจ้งให้คุณใส่รหัสล็อค รหัสล็อคเริ่มต้นคือตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

4

แตะ "ข้อ จำกัด " โทรศัพท์จะแจ้งให้คุณป้อนรหัสบริการ รหัสบริการคือตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

5

แตะ "Dial-up Modem" และเปลี่ยนการตั้งค่าเป็น "Allow All"