วิธีรีเซ็ตรหัสผ่าน Master Clear สำหรับ Pantech Slate

เมื่อคุณต้องการล้างข้อมูลหลักบน Pantech Slate ของคุณคุณจะได้รับแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านหลักที่ชัดเจนซึ่งเหมือนกับรหัสผ่านล็อคโทรศัพท์ คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้ในการตั้งค่าความปลอดภัยของอุปกรณ์ คุณต้องป้อนรหัสผ่านที่มีอยู่ คุณสามารถทำการล้างข้อมูลหลักหรือการรีเซ็ตต้นแบบได้โดยป้อนรหัสผ่านเริ่มต้นเมื่อได้รับแจ้งหากคุณไม่ได้เปลี่ยนการตั้งค่าความปลอดภัย

1

กดปุ่ม“ Menu” เพื่อเปิดเมนูอุปกรณ์บน Pantech Slate

2

แตะตัวเลือก“ การตั้งค่า” จากนั้นแตะ“ ความปลอดภัย”

3

แตะแท็บ "ล็อคโทรศัพท์" เพื่อเข้าถึงเมนูล็อคโทรศัพท์

4

แตะ“ เปลี่ยนรหัสผ่าน” กล่องโต้ตอบรหัสผ่านจะปรากฏขึ้นแจ้งให้คุณป้อนรหัสผ่านที่มีอยู่

5

พิมพ์รหัสผ่านที่มีอยู่ในช่องรหัสผ่านจากนั้นแตะ“ ตกลง” กล่องโต้ตอบรหัสผ่านใหม่จะเปิดขึ้น

6

พิมพ์รหัสผ่านใหม่ในช่องรหัสผ่านจากนั้นแตะ“ ตกลง” รหัสผ่านล็อคโทรศัพท์หรือที่เรียกว่ารหัสผ่าน Master Clear จะถูกรีเซ็ต